Afrondingsopdracht 1:

Verdieping Mensen met een Beperking

De 2 opdrachten die ik heb gekozen zijn:

- Zoek uit welke geschiedenis en ontwikkelingen er zijn rondom de zorgboerderijen. Wat is actueel? Geef weer in een kort verslag. www.zorgboerderijen.nl

- Ga op zoek naar een voorbeeld uit de praktijk waar de cliënt goed is geïntegreerd in de omgeving/maatschappij en geef een voorbeeld waarbij dat niet zo goed is gelukt en geef weer in een kort verslag (max. 2 pagina’s)

Deelopdracht 1:

Zorgboerderijen enz enz enz enz  

Comment Stream

3 years ago
0

Vraag: hoeveel zorgboerderijen zijn er in Oss?