Rozvoj železnice v 19. stol.

Kolejnice a vlaky:

- Poprvé využito v dolech

- První parní lokomotiva 1804 Richard Trevithick

Využívání:

- Hustá dopravní síť v celé Evropě a později i v Americe

- Způsobila průmyslovou revoluci

- Ve válkách skvělá strategická výhoda

Pohon vlaků:

- Nejdřív koně

- Potom pára

- Dnes elektřina

Zdroje:

Comment Stream