,אני עושה תמיד את מה שאינני יכול לעשות
. על מנת ללמוד כיצד לעשותו

פבלו פיקאסו

Comment Stream