Mediawijsheid

leerdoelen

leerdoelen:

1Stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert

de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen.

2 Heeft een persoonlijke strategie om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen.

Weet relevante informatie systematisch te beheren.
Deelt relevante informatie
en kiest daarbij voor verschillende doelgroepen
het juiste medium.

3 Volgt technologische ontwikke- lingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit. Onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toe- passingen eigen, tweakt deze naar behoefte, en integreert

ze binnen een persoonlijk mediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaar- dige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.