Cupidon

Đôi khi, Cupidon cũng bắn nhầm tên và chẳng hoàn thành nhiệm vụ

Đừng trách mình, đừng trách người.

Chẳng qua do mũi tên đi lệch hướng, và thời gian thì đã muộn.

Chỉ còn cách tìm một đích đến gần nhất thôi.

Their quest, Our destiny