Itchi  & Scratchi

Prvýkrát sa Itchy & Scratchy Show objavila 20. novembra 1988 v krátkom animáku The Bart Simpson Show
Itchy & Scratchy Show je drsnejší paródiou animovaného seriálu Tom a Jerry. Celá koncepcia programu je postavená na tom, že si títo hlavný hrdinovia navzájom brutálne ubližujú rozmanitými spôsobmi a to aj napriek tomu, že sa jedná o vysielanie určené predovšetkým pre deti. Z prevažnej väčšiny dielov vychádza ako víťaz Itchy, avšak až na jednu výnimku, kedy išlo o morálku detí.

Comment Stream