לא יודעת

לא יודעת

אמרת לי לכתוב משהו לא זוכרת מה אמרת

לא יודעת

פסקה וחצי

Comment Stream