Een blik op onze school

Welkom

De school heeft haar officiële vestigingsplaats in Hoogstraat 10 te Oudenaarde. Daar worden de meeste lessen aangeboden. Voor de praktijkuren doen we een beroep op vier externe campussen:

  • Campus Axelwalle, Axelwalle 14, Heurne: landbouw
  • Campus Gelukstede, Gelukstede 2, Oudenaarde: wetenschappen, technologie en technieken
  • Campus Kruishoutem, Woestijnestraat 13, Kruishoutem: sport
  • Campus Tivoli, Tivolistraat 98, Volkegem: tuinbouw
Onze toekomstige gebouwen

Met de Bernardusscholen bieden we opvoedend onderwijs aan, met accent op élk talent en in gedeelde verantwoordelijkheid. We laten ons inspireren door het Evangelie en door Bernardus van Clairvaux.

De Bernardusscholen vertalen deze missie in een opvoedingsproject met vijf pijlers.

1 Opvoedend onderwijs

We spreken leerlingen aan op hun volledige persoonlijkheid. Naast het verwerven van kennis, vaardigheden en vakattitudes helpen we hen ‘meer mens’ te worden. Deze vorming start met het ontwikkelen van zelfkennis, met het ontdekken en het leren gebruiken van de eigen talenten. Dit gebeurt in een klimaat van vreugde, eenvoud en dienstbaarheid.

2 Accent op élk talent

We richten ons tot alle leerlingen, met accent op élk talent. Daartoe bieden we een breed onderwijsaanbod aan. We ontwikkelen een goede leer- en leerlingenbegeleiding en bouwen met zorg een personeelskader uit. We helpen alle leerlingen het beste in zichzelf te vinden. We begeleiden hen zo goed mogelijk hetzij naar het hoger onderwijs, hetzij naar de arbeidsmarkt.

3 Gedeelde verantwoordelijkheid

Wij realiseren ons project in gedeelde verantwoordelijkheid. Met de leerlingen werken we aan een aangenaam leer- en leefklimaat. We rekenen op een sterke betrokkenheid, een grote inzet, een respectvol omgaan met elkaar. Ook de ouders betrekken we graag bij onze werking en we zijn steeds bereid om hierover in gesprek te gaan.

4 Evangelie

Bij de uitwerking van onze visie putten we uit de boodschap van de Bijbel, meer in het bijzonder uit het levensverhaal van Jezus. De vier evangeliën vormen een onuitputtelijke bron voor ons pedagogisch handelen. We laten ons ook bezielen door de kracht van het geloof, de hoop en de liefde.

5 Bernardus van Clairvaux

Tot slot noemen we ons naar Bernardus van Clairvaux. De ‘menswording’ is voor hem een levensproject. Morele, sociale en spirituele groei staan bij hem centraal. Bernardus rekent op de voorbeeldigheid van de leraar en de kracht van de liefde. Zijn positieve, relationele en dynamische kijk op het leven werkt tot op de dag van vandaag inspirerend.

Comment Stream