Releasing of Baloons :')

aktibidad ng aming lokal (Lokal ng Quiapo) releasing of baloons :D

Comment Stream