Autisme (PDD-nos)

Nienke Bels, Naomi Barelds en Lisa Vorgers.

wat is PDD-nos?

PDD-nos betekent: pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven.

mensen die PDD-NOS hebben , hebben vooral last van sociale en communicatieve problemen. zoals je ook ziet bij autisme maar, in  hierbij in onvoldoende mate voor een diagnose van autisme.

'pervasief' betekent doordringen. dat wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind.

mensen met autisme hebben vaak hersenfunctiestoornissen dit is dus lastig voor hun.

kenmerken/problematiek PDD-NOS:

veel opvallende kenmerken van PDD-NOS zijn dat ze vaak moeite om zich op anderen te richten en dat ze een duidelijke achterstand of beperking in de sociale omgang hebben. dat is vooral terug te zien in de manier  van het communiceren met anderen.

-weinig oogcontact
-geen inlevingsvermogen
-angstig of agressief bij plotselingen veranderingen.
-weinig behoefte aan aanraking.
-fanatiek vasthouden aan bepaalde routines.
-  nemen veel dingen letterlijk zoals sarcasme.

oorzaak & gevolgen:

oorzaak:  de oorzaak van PDD-NOS is nog niet helemaal duidelijk. waarschijnlijk zit er een stoornis in de hersenen die gevolgen heeft voor het verwerken van vooral sociale informatie. er wordt geschat dat erfelijkheid in 80% tot 90%  een rol speelt in de vorm van een kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van de stoornis.


gevolgen voor het kind: dagelijks functioneren is erg lastig voor een kind met PDD-NOS. vriendschappen maken en onderhouden is voor deze kinderen erg moeilijk.

gevolgen voor het gezin:  broers en zussen van het kind met PDD-NOS krijgen minder aandacht. het opvoeden eist meer inzet dan bij een kind zonder PDD-NOS. kinderen hebben dan ook vaak  een langere bescherming  nodig van hun ouders omdat , de kinderen niet goed functioneren in de sociale omgang. ook zijn veranderingen ook erg lastig voor het kind.

gevolgen op school: het kind kan zich moeilijk inzetten op verwachtingen van de school. dit gedrag komt uit angst en niet uit koppigheid.

www.balansdigitaal.nl

Tips voor de omgang met PDD-NOS

- Houd er rekening mee dat deze kinderen slecht tegen wisselende situaties kunnen.
- Gebruik geen abstract taalgebruik, dit begrijpen ze niet.
- Zorg voor een vaste structuur en planning.
- Gebruik een beloningssysteem, hiermee kun je het kind over een drempel heen trekken.
- Ga voorzichtig om met het uiten van je gevoelens.
- Probeer nieuwe dingen stapje voor stapje.

Voorzieningen

- begeleidend wonen
- begeleiding op school
- persoonlijke begeleiding
- speciaal onderwijs

Cliëntenvereniging
Trimbos instituut, doet onderzoek naar de geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving.

Filmpje

Quiz

Comment Stream