Vzdelanie

Ázia

Negramotnosť v roku 1970 bola 70% t.j 40mil. obyvateľov
                              v roku 2008 bola 35% t.j 100mil. obyvateľov z toho 10mil deti a 2/3 žien
Negramotnosť sa týka všetkých arabských krajín najviac je postihnutých Egypt,Sudán,Alžírsko a Maroko.
Negramotnosť by mohla vymiznúť za 10 rokov.U mužov by sa mohla odstrániť v roku 2025 a u žien v roku 2040.

Predškolská príprava
Jasle :Súkromné berú už od troch mesiacov.Poskytujú raňajky,obed,olovrant a dodávky plienok.Platby sa pohybujú od 400 do 2000 EGP.
Otvorené sú od 8 hod do piatej popoludní 5 krát do týždňa.

Materská škôlka

F ungujú v celom arabskom svete pre deti veku od3 do 6 rokov.Učí sa arbčina,počítanie,angličtina či francuzština,spev a kreslenie.

Tradičné materské škôlky sú kuttáby .Tzv.koránové skôlky .Memorovať korán je jediným z hlavných cieľov takejto škôlky.Fungujú v Maroku,Tunisku,Sudáne  ľudových štvrtiach Egypta.Do śkôlky chodia deti spolu s chlapcami a dievčatmi,zdravé so zaostalými.

Základné školstvo

Kopírujú britské alebo francúzske učebné systémy.Základná škola:
začína prípravkou a končí sa písomnou štátnou skúškou.Trvá 6 rokov od Iraku až po Maroko .Učí sa po arabsky a neskôr sa priberá francuzština alebo angličtina.V Egypte sú triedy rozdelené na chlapci a dievčatá.Škola trvá 9 rokov čo sa označuje pojmom ánawija ,teda deväťročenka.Končí sa skúškou žiak dostane certifikát .Končí sa povinná školská dochádzka.

Stredné školstvo

Nazýva sa iidádí -prípravná škola.Zodpovedá nášmu gymnáziu a odborným školám .Štúdium trvá tri roky.V Egyptských školách sú študenti rozdelení na chlapčenské a dievčenské triedy.Finálnej skúške -maturite sa venuje mimoriadna pozornosť.Otázky sú tajné. V Iraku podľa dosiahnutého priemeru za skúšku si študent môže zvoliť vysokú školu.Napr.na medicínu musí získať viac ako 90%.80% elektrotechnickú,či strojársku,alebo inžiniersku.60-70% poľnohospodárstvo.Ak sa nedostane kam chce môže si zopakovať posledný ročník a maturitu ešte raz.

Vyskoškolský systém

-v arabskom svete sú štátne aj súkromné univerzity .Študenti nie sú rozdelení podľa pohlavia.Vysokoškolský systém ide podľa europského systému.Štúdium sa začína bakalárskym trvá tri až štyri roky.Nasleduje magisterské šúdium dva roky.Po ňom dalšie dva roky.

Mnoho arabských študentov absolvuje univerz.šúdium v zahraničí .Najoblúbenejšie sú univerzity v Anglicku a USA.

-najstaršia univerzita na svete je univerzita al-Karawijín v marackom Feze.Založená v roku 859

-z pohľadu autorky sú pre Slovensko dôležité dve univerzity -Univerzita AJ Šams v Kahire  a Kuvajtská univerzita-je na nich lektorát slovenčiny.

Analýza ,syntéza a logika

- v arabskom školstve sa veľa učí naspamäť.Nie len korán ale aj iné predmety.Nerozvíja  sa logika či samostatnosť v myslení.Výhodné je mať dobrú pamäť.Skúša sa výlučne písomne.Chýba výchovný a etický aspekt.  

Z knihy

Comment Stream