DIGITAL NATIVES

en waarom dit woord best niet te gebruiken

Een digital native is iemand die geboren is gedurende of na de algemene opkomst van de digitale technologie en daardoor het gebruik van deze technologie van jongsaf als een automatisme aanleerde.

Een digital immigrant daarentegen is iemand die geboren is vóór het bestaan van de digitale technologie zoals wij die vandaag kennen, en bijgevolg hier min of meer mee vertrouwd is geraakt gedurende zijn verdere leven.

De terminologie werd het eerst gehanteerd in 2001 in een artikel van Marc Prensky (een Amerikaanse schrijver en spreker over onderwijs). Hij schreef hierin dat er een generatie jongeren aankomt die is opgegroeid met informatie- en communicatietechnologie (digital native) en dus, in tegenstelling tot hun ouders (de digital immigrants), hele andere vaardigheden heeft en wil leren. Dit zou een grote impact kunnen hebben op onderwijs. Immers leerlingen zouden beschouwd worden als natives terwijl leerkrachten immigrants zijn.

De manier waarop ‘digital natives’ omgaan met technologie zou totaal verschillend zijn van hoe ‘digital immigrants’ hiermee aan de slag gaan. Een zeer typerend voorbeeld: Een immigrant gebruikt e-mail, een native daarentegen zal chatten, skypen, …

Er is intussen al heel wat gedebatteerd over de impact van deze theorie op onderwijs en economie. Het zal al duidelijk zijn dat niet elke jongere geboren na 2000 even vertrouwd zal zijn met alle nieuwe digitale ontwikkelingen en dit om allerhande redenen.

Verdere info:

http://innovatie.kennisnet.nl/digital-natives-vs-digital-immigrants/

http://xyofeinstein.wordpress.com/2011/11/19/voor-iedereen-die-het-woord-digitalnative-gebruikt-dont-nog-maar-eens-waarom/

http://issuu.com/mediawijsheidpro/docs/de_digital_native