ČASTICE

častice se deli-  síli mezi částicemi,malé častice  látek a část. se pohybují

Comment Stream