Mini projekat: istraživanje tržišta

Turistički tehničar, prvi razred, 2013/2014. školska godina

Your Headline

Zadatak se sastoji iz nekoliko delova

1. Izrada mini projekta uključuje nekoliko oblasti: Identifikacija proizvoda (svrha otvaranja agenicje na područiju Žablja, Izvori, Kočnice projekta); Identifikacija tržišta (pol, dob, primanja, veličina tržišta mogućnosti za profit, pretnje za uspeh - ekonomske, socijalne, političke, konkurencija), Načini reklamiranja i Lokacija.

2. Zadavanje upitnika: 200 odraslih ispitanika popunjava upitnik i Tim za istraživanje tržišta obrađuje podatke sa upitnika, te ih tabelarno prikazuje.

3. Tim za istraživanje piše zaključak o potrebama za turističkom agencijom u opštini Žabalj a na osnovu podataka iz mini  - projekta (tačka 1.) i iz ankete (tačka 2.) i prikupljenih dokumenata

Gotov projekat sadrži:

1. Naslovnu stranu (naziv, imena učenika koji rade, ime nastavnika koji je mentor)

2. Poglavlja i prateće sadržaje u poglavljima: Uvod, Identifikacija proizvoda, Identifikacija tržišta, Načini reklamiranja i Lokacija, Rezultati dobijeni upitnikom

3. Zaključak

4. Priloge (prazan upitnik, prikupljena dokumenta)

Učesnici i rok

Učesnici su učenici koji imaju odlične ocene iz psihologije - za koje je projekat obavezan i svi učenici koji žele da se priključe. Projekat treba da se završi do kraja maja meseca 2014. godine. Početkom maja podeliće se uloge u timu i svako će imati svoj zadatak i dobiti uputstva. Prilikom izrade učenici će se stalno konsultovati sa nastavnikom mentorom ili zbog nejasnoće ili radi praćenja projekta. Učenici će biti ocenjeni za svoje zalaganje bez obzira na uspeh projekta.

Comment Stream