Lara Freeling
   Student Mediaredactie

 Wat kan ik al en wat hoop ik te bereiken op het gebied van mediawijsheid?

                                                            Wat kan ik al?

B1) Niveau 3: Ik weet de meer evidente effecten van het toenemend mediagebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op me afkomt, etc. ||| Ik wil binnen twee maanden de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanswijze analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten (niveau 4).

B2) Niveau 2: Ik herken veelgebruikte standaardtechnieken. Ik begrijp hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Ik gebruik deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren. ||| Ik wil binnen een maand herkennen wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken (niveau 3). Binnen twee maanden wil ik graag formats, technieken, codes en conventies kritisch kunnen evalueren (niveau 4).

B3) Niveau 3: Ik herken wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken. ||| Binnen een maand wil ik kritisch kunnen analyseren hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming (niveau 4).

G1) Niveau 2: Ik gebruik e-mail, internet, mobiele telefoon en sms frequent. Ik heb een profiel op een of meerdere sociale netwerken. Ik upload af en toe eigen content. Ik wacht, bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën, af op wat anderen in de eigen omgeving doen. ||| Binnen twee weken zou ik graag eigen audiovisueel materiaal willen uploaden en bewerken.

G2) Niveau 3: Ik kan me oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten, content en toepassingen op meerdere manieren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden (zoals smartphones, video editors en sociale netwerken ||| Binnen nu en een maand zou ik graag willen weten welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zetten (niveau 4).

C1) Niveau 2: Ik kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Ik kan de aard van informatiebronnen inschatten: ik weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainment-bronnen te onderscheiden. ||| Binnen twee maanden zou ik relevante informatie systematisch willen beheren (niveau 4).

C2) Niveau 3: Ik gebruik media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Ik gebruik diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Ik edit foto's en video's alvorens deze te uploaden. Ik optimaliseer het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter). ||| Binnen drie maanden zou ik graag een eigen website kunnen inrichten en daarbij ook hoogwaardig audiovisueel materiaal willen delen (niveau 4).

C3) Niveau 3: Ik heb een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Ik deel interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Ik reageer alert en constructief op posts van anderen en hou zo de community levendig en interessant. Ik kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren. ||| Binnen twee weken wil ik anderen inspireren om ook gebruik te maken van sociale netwerken. Binnen een maand wil ik uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegengaan (niveau 4)

S1) Niveau 4: Ik ontwikkel een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Ik doseer wanneer welke media gebruikt worden. Ik weet media op het juiste moment in en uit te schakelen. Ik hou de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden.

S2) Niveau 3: Ik weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en ik kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel). ||| Ik wil binnen twee maanden mijn ervaringshorizon verbreden door mijn eigen mediaconsumptie divers te houden (niveau 4).

                                               Wat hoop ik te bereiken?

Ik hoop te bereiken dat ik leer hoe ik video's kan bewerken en alles wat daarbij komt kijken. Ook hoop ik beter te worden in blogs, zoals dit, te maken en te onderhouden. Tot slot hoop ik technische ontwikkelingen in de media beter te begrijpen en te kunnen gebruiken.

Comment Stream