Fyzika - Pohyb

Pohyb je relativní a musí se k někomu nebo k něčemu vztahovat např.:  Točím se na židli a koukám na kamaráda (Vztahuju se já k němu). Kamarád je v pohybu protože když se otáčím tak ho vidím v pohybu. Ovšem když se koukám na příklad k semaforu (Vztahuju se já k semaforu) je v klidu protože se nehýbe.

Máme také různé druhy pohybu např.:

Rovnoměrný - Těleso nezpomaluje ani nezrychluje

Nerovnoměrný - Těleso zpomaluje a zrychluje

Přímočarý - Těleso se pohybuje po přímé čáře

Křivočarý - Těleso se pohybuje po křivce

A pojem trajektorie - Dráha po k které se těleso pohybuje

Grafy

Graf je obrázkové znázornění pohybu. Jsou grafy dráhy na času. Na grafu můžeme vidět odkud kam se dané těleso pohybuje, jak dlouho mu to trvalo a jak dlouho těleso stálo.