שרה אהרונסון
היא לקחה חלק בארגון המחתרת ניל"י אשר פעל על מנת לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל שבידי התורכים.
1890-1917
בן גוריון ,מזכרת בתיה
דניס,רוני,תמר ומוריה

?למה בחרנו ללמוד על שרה אהרונסון
אנו בחרנו בשרה אהרונסון מכיוון שהיא
דמות מופת ולכן צריך ללמוד עליה ועל
.פועלה
  שרה נותנת דוגמה בגלל מעשי הגבורה שלה , על כך שהסתכנה במוות לטובת עמה ולטובת מטרה אחת ברורה, לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל וסיום המלחמה באזור, בנוסף גם בזמן העינויים היא נשארה נאמנה לארגון המחתרת ניל"י ולא חשפה אף סוד שלה, עוד דבר שאפשר ללמוד עליה ולקחת ממנו דוגמה .
.אישיתקורות חייה של שרה אהרונסון

—
שרה אהרונסון נולדה בזיכרון יעקב ב-6 בינואר 1890 ונפטרה ב-9 באוקטובר 1917. —ב-1914 היא התחתנה עם סוחר יהודי בשם חיים אברהם. —במסעה חזרה לארץ , בזמן מלחמת העולם הראשונה ,היא השתלבה בארגון המחתרת ניל"י , אותו הקימו אחיה אהרון וחברם אבשלום פיינברג , והחלה לפעול על מנת לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל. — לאחר שגילו התורכים את פעילות ניל"י , הם תפסו את שרה וחברי ניל"י ועינו אותם עינויים קשים, בסופו של דבר שרה התאבדה כדי להימנע מעוד ימי יסוריים.

תרומתה של שרה אהרונסון

—בזכות שרה ושאר חברי מחתרת ניל"י , מספר הנפגעים בקרב הצבא הבריטי הוקטן והוחש סיום המלחמה באזור כולו. —שרה ניהלה את פעילות ניל"י בארץ וריכזה את רשת הריגול היהודית על פעילות התורכים בארץ על מנת לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל , מתוך כוונה עתידית להקים מדינה יהודה בשלטון היהודים. —בזמן העינויים שעברה שרה לא חשפה אף סוד על מחתרת ניל"י . —

שרה אהרונסון בצעירותה

ארגון המחתרת ניל"י ופועלו

Comment Stream

3 years ago
0

יעדגהי