1. TRADITIONELE / MEDISCHE VISIE
  Bij deze visie staat het idee centraal dat de zorgvrager verpleegd en verzorgd wordt omdat hij ziek, oud of gehandicapt is. Het gaat hierbij om zichtbare symptomen, problemen en behoeften. Gevoelens en opvattingen kunnen niet gemeten en gecontroleerd worden en worden daarom genegeerd. Bij deze visie bepaald de zorgverlener welke zorg er nodig is en in welke mate.de zorgvrager ontvangt deze zorg en is daar dankbaar voor. In de praktijk wordt hierbij meestal gewerkt met schema’s en vaste tijdstippen. Dit kan voor de zorgvrager onpersoonlijk overkomen.
  DE HOLISTISCHE VISIE
  Bij deze visie staat de mens als één geheel centraal. De zorgvrager wordt als psychosociale en somatische eenheid beschouwd. Hiermee wordt bedoeld dat het psychische en lichamelijke samenhangen en elkaar beïnvloeden. Je kunt bij de mens drie aspecten onderscheiden, het psychische, sociale en lichamelijke, deze aspecten zijn sterk met elkaar verbonden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Bij deze visie staat het ook centraal dat elk mens uniek is en iedereen zijn/haar eigen behoeften heeft die in tijd zijn te onderscheiden. In verzorgingstehuizen wordt al geprobeerd om activiteiten en werkzaamheden zo op elkaar af te stemmen en naar alle aspecten van de mens te kijken zodat er een samenhang in de zorg ontstaat. Teamvorming is dan ook een belangrijk idee bij deze holistische visie.
  DE EMANCIPATORISCHE VISIE
  Bij deze visie staat de zorgvrager centraal. Hierbij wordt er niet alleen aan gedacht dat de zorgvrager een uniek persoon is maar ook dat hij/zij zelf richting aangeeft in zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft. De zorgvrager is dus ook zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij krijgt en de zorg die hij daarbij zelf kan leveren (zelfzorg). Bij deze visie staat de zelfzorg ook voor een groot deel centraal, de professionele zorg is daarbij een aanvulling en zorgt alleen voor ondersteuning en advies. Het gaat erom wat de zorgvrager zelf nog kan. Bij deze visie staat het dus vooral centraal dat:                                                                                                                                                                                                                                                                 -De zorgvrager zelf richting geeft aan de zorg die hij nodig heeft (‘zorg op maat’)      - Zowel zorgvrager en zorgverlener nemen een gelijkwaardige positie in.

wat is mijn eigen visie op zorg?

ik ben het zelf het meeste eens met de holistische visie op zorg, ik vind dat ieder persoon anders is dus je kan niet iedere persoon hetzelfde behandelen.


 1. Ga op zoek naar een voorbeeld uit de praktijk waar de cliënt goed is geïntegreerd in de omgeving/maatschappij en geef een voorbeeld waarbij dat niet zo goed is gelukt en geef weer in een kort verslag (max. 2 pagina’s)    

de zorgboerderij is niet nieuw. Vroeger waren boerderijen vaak al een plek waar mensen 'waarmee iets was' welkom waren om mee te helpen. Doordat er door de jaren heen speciale zorgvoorzieningen zijn gekomen, is deze functie die een boerderij kan hebben een beetje uit het oog verloren. De huidige zorgboerderijen pakken deze functie weer op en het blijkt nogsteeds erg gewild en populair.
De laatste jaren is de ontwikkeling van zorgboerderijen erg snel gegaan. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer vraag is naar zorg op maat en een zo 'gewoon' mogelijk leven voor iedereen. Het past in de gewenste 'vermaatschappelijking' van zorg: mensen weer onderdeel maken van de samenleving. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De zorgboerderij sluit hier goed op aan; het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

Comment Stream