Neljapäev 07.05.


Loogikamängude võistlus
I kooliastmele
Igast klassist 2 õpilast
Huvikooli multimeediumi klass
2. tund

Virtuaalne kunstinäitus
Raamatukogu klass
2. vahetund

Õpilaste tehtud multifilmid
Raamatukogu klass
Algklasside maja saal
3. vahetund

Keeleõpetuse ülesande tegemise võistlus
II-III kooliastmele
Igast klassist 2 osalejat
Huvikooli multimeediumi klass
4. tund

Comment Stream