Čierna Hora

Štát pri Jadranskom mori

Niečo o vlajke

Na vlajke je zobrazený dvojhlavý orlom zo zlatým jablkom a palicou v ruke. Majú štít na ktorom je zobrazení lev. Na hlave majú korunu. Orol je polození na červenom podklade a rám je zlatí.

Zakázaný ostrov

Zakázaní osrtov neni sprístupnení verejnosti len určitým ľuďom.

A teraz nejaké to video ktoré vám predstaví naznámejšie mestá a aj miest v čiernej hore

Čierna hora (Crna gora po čiernohorsky) je republika v  západnej  časti Baltského mora. Názov čierna hora je odvodení od neprekonateľných hôr. Prvá zmienka o tomto štáťe sa našla v roku 1435. A práve z tejto listiny sa našiel tento názov štátu. v čiernej hora bola nezávislost vyhlásená 3.júna 2006

Comment Stream