Dějepis

Husité

Husité žily ve 14. a 15 století. Ve znaku měly kalich který značí, že přijímaly podobojí.

Vedl je Jan Žiška, když zemřel poté Jan Hus, který byl upálen roku 1410.

Husité měly čtyři Artikuli pražské, které označovala jejich pravidla pro církev.

1) Chudá církev

2) Trestání smrtelných hříchů

3) Příjímání podobojí

4) Svobodné kázání

Husitské války

Husité bojovaly za své pravidla a za slovo boží.

Nejznámější bitvy :

u Sudoměře

u Tábora

atd.

Comment Stream