מארג הפיתוח המקצועי לרכזי תקשוב 
שנה"ל תשע"ה

בברכת שנת לימודים פורייה ומתוקשבת
אורית טאטי - ממונה על תקשוב במחוז מרכז

Comment Stream

3 years ago
0

שנה טובה ומתוקה לכולם!

3 years ago
0

שנה נהדרת ומוצלחת!

3 years ago
0
3 years ago
0

שנה פוריה ומוצלחת לכולם