Odredi vrste riječi  u ovoj rečenici. Promjenjivim riječima odredi rod, broj i padež ( glagolima osobu i broj).

Jedan maleni zeko iz zelene trave pažljivo promatra nju ,a  iza njega vidimo cvijet ružičaste djeteline.

Comment Stream