Slovácký verbuňk

Slovácko

Slovácký verbuňk je mužský lidový tanec ze Slovácka. Od roku 2005 je zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva

Tanec má předem daný přibližný rámec (zrychlující tempo, Gradace tanečních prvků), avšak z Velké části je jeho provedení závislé na improvizaci tanečníka. Tančí jej pouze muži při cimbálové muzice nebo dechovce . Tanečník nejprve zazpívá jednu z verbuňkových písní, poté následuje instrumentální přehrávka při niž tanečník tančí s rukama nad hlavou. Mezi nejčastější taneční prvky patří poskoky, výskoky, podřepy, otočky tlesky rukama. Zpívané sloky tančené sobě střídají, s rostoucím tempem narůstá i Množství provedených tanečních prvků. Verbuňk může tančit jeden tanečník jako sólo, často však tančí i více mužů současně, každý ovšem tančí individuálně, nezávisle na ostatních, snaží předvést co nejnáročnější a nejzajímavější kombinaci všech náročných prvků - cifrování . Tanec vyžaduje (kromě dobré kondice, jež je základním předpokladem), cit pro rytmus gradaci HUDBY, znalost lidových písní samozřejmě Hluboké zaujetí. Říká se, že se verbuňk nedá naučit, že se slováčtí chlapci rodí s verbuňkem v krvi. Významnou roli v jeho osvojení hraje Prostředí kde jde běžnou součástí života.

DĚKUJEME ZA POZORNOST
CHANY A JULKA:)

Comment Stream