חוטית נודדת

חוטית נודדת
מדוזה טרופית הנפוצה באוקינוס ההודי *
ניזונה מיצורי מים זעירים * 
החוטיות הגדולות ניזונות מדגים ומדגיגים
_______
המין היגר לחופי הים התיכון בעקבות פתיחת תעלת סואץ ב- 1869
הפלישה הגדולה התרחשה בקיץ1976
המדוזה חודרת בנחלים עצומים בחודשים יולי-אוגוסט, ממצרים בדרום ועד סוריה בצפון
_______
נזקים
נזק כלכלי- להקות המדוזות פוגעות בספינות  ובמנועיהם, בטורבינות של תחנות רוח
ומביאות לירידה במספר המתרחצים בחופים

נזק בריאותי- עקיצות המדוזה מכילות רעל  המשפיע באופן מיידי ולעתים גם לאחר מספר
ימים עד שבוע

פגיעה בענף הדיג- המדוזה דוחקת מיני דגים טובים למאכל ותורמת להתבססות מינים נוספים המזיקים לדיג

Comment Stream