Jean-Jacques Rousseau

8. června 1712 – 2. července 1778


Život

Přispíval do Encyklopedie články o hudbě a politické ekonomii. Proslavil se po soutěži ve filozofických pojednáních, v níž prohlásil, že pokrok znamená zkaženost.

Dílo Emil aneb O výchově pojednává o tom, že dítě by se nemělo do ničeho nutit, měly by se respektovat individuální zvláštnosti, nemělo by se učit z knih, ale z vlastní zkušenosti.

Myšlenky

  • lidé jsou zpočátku dobří
  • kazí je společnost
  • důležitý je návrat k přirozenosti, tj. k přírodě

Zajímavosti

  • matka brzy zemřela
  • otec ho poslal na vychování k pastorovi
  • žil s nevzdělanou švadlenou, s níž měl pět dětí
  • všechny děti odložil do sirotčince, o kterém bylo známo, že děti v něm brzy umírají

Comment Stream