André Marie Ampére

1775-1836

Intenzita některých mých malérů

mívala dřív jistě pár set ampérů.

Vidím teď, když zrají plody:

o bouře šlo v sklence vody.

Ampére se narodil v rodině obchodníka. Rodina žila v Lyonu, ale později se natrvalo přestěhoval do nedalekého Poleymieux. Ampère nikdy nenavštěvoval školu, ale bez vzdělání nezůstal. Vyučoval ho jeho otec, díky němuž se mu dostalo výtečné vzdělání, zejména v latině a matematice. Ve 13 letech poslal mladý Ampér do Académie de Lyon svou první vědeckou práci a ve čtrnácti přečetl dvacetisvazkovou Francouzskou encyklopedii. Do Ampérova života zasáhla významným způsobem Francouzská revoluce. Roku 1793 byl pod gilotinou sťat jeho otec. Na osmnáctiletého Ampéra to mělo zničující dopad. Celý rok zůstal uzavřen do sebe.

Vybudoval základy magnetismu a elektrodynamiky, objevil mnohé důležité zákony. Sestrojil r. 1822 solenoid a dokázal, že jeho magnetické pole je stejné jako magnetické pole trvalého tyčového magnetu. Navrhl mnoho měřících přístrojů, jako například galvanometr, což je přístroj na měření slabého elektrického proudu. Také navrhl důležitou součást magneto-elektrických strojů – sběrač proudu, komutátor.

Navrhl vztah, podle kterého lze vypočítat velikost magnetické síly, která působí na vodič. Směr této síly se dá docela jednoduše určit podle Flemingova pravidla levé ruky, které zní : "Položíme-li otevřenou levou ruku na vodič tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.

Solenoid

Galvanometr

Comment Stream