יאורית מצרית

היאורית המצרית היא מין של עוף מים ממשפחת הברווזיים הנחשב לאחד הפולשים הנפוצים בישראל שהגיע מאפריקה.בית גידולה הוא ביצות וגדות מים מתוקים, בקרבת עצים .היאורית ניזונה מדגנים מה שגורם לפגיעה בחקלאות ומחרקים וצפרדעים מה שגורם לפגיעה במינים המקומיים בארץ. הטורפים העיקריים של היארוית הם אריות, ברדלסים ותנינים ומאחר שאף אחד מהמינים הללו אינו נמצא בישראל ליאורית אין טורפים בישראל ואוכלוסייתה גדלה במהירות רבה הרבה יותר. ניתן להפחית את אוכלוסיית היאוריות בעזרת אישור לצוד אותן מה שיגרום לדילול באוכלוסייה שלהן בנוסף ניתן לנסות להביא מין שטורף את היאוריות מה שגם כן יגרום לדילול באוכלוסייתן.

Comment Stream

2 years ago
0

יפה

2 years ago
0

?מדוע היישור הוא לצד שמאל

2 years ago
0

?באיזה איזור בישראל ניתן למצוא אותה