Plzeňský kraj

By:Sára Magyárová,Nikola Brančíková

Poloha:plzeňský kraj leží na jihozápadě čech v jížní časti Západočeského kraje

Rozloha:7561km je třetím největším krajem v české republice.

Obyvatelstvo:169 935

Co vytvořila příroda:

1)Národní park šumava

2)Přírodní zvláštnosti(Samota Berk - zelené jezírko,Malochova skalka,Hromnické jezírko)

3)Lesy,vodstvo

Co vytvořil člověk : Hrady a zámky(Rabí,Radině,švihov)

Doprava:Silniční sit je velmi radialní

nejduležitější dopravou pro Plzenský kraj je železniční doprava

Důležitá centra:pivovary, obchody

Průmysl:Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví.

Zajímavosti : Rotunda sv.Petra a Pavla,Synagoga v plzni,Katedrála sv. Bartoloměje