The Avanti Group

Økende stål priser til å treffe konstruksjon

Uansett om det er spiker går inn i nye boliger i sør plassnummer County% 2C eller heis aksler for virtuelle pressesenteret downtown Sacramento bygninger% 2C mange eksperter forventer at 2017 skal være en travlere tid i lokale konstruksjon. Og når det kommer til stål% 2C én studie antyder% 2C at tid vil være en dyrere.

Forskning ved IBISWorld prisen foreslås av stål vil stige med 2,2 prosent årlig i de neste tre årene% 2C næret av økende etterspørsel i USA og stål som verdensvare hvor lyst og produksjon kan variere betydelig mellom land og regioner.

Sean Windle% 2C en business research analytiker med IBISWorld i Los Angeles% 2C sa de sannsynlige resultatet vil ikke være å sakte prosjekter til en halt% 2C, men for å gjøre utviklere og bygningsmennene plan forskjellig% 2C og i noen tilfeller% 2C vurdere alternative materialer.

Mange høye bygninger% 2C for eksempel% 2C bruk enten stål eller betong. "Sement prisene vil stige på en litt lavere pris enn stål% 2C" sa han. "Og historisk sett% 2C er de ikke så flyktige."

Comment Stream