Třicetiletá válka

Co jsem si odnesl:
Příčiny války, tedy náboženské spory, Habsburkové chtějí rozšířit svou moc a hospodářské důvody. Třicetiletá válka začala českým stavovským povstáním, ve kterém utekl Fridrich Falcký, proto se mu začalo říkat zimní král. Pokračovala válkou Falckou. Dále válkou Dánska. Válkou Švédska. A končila válkou švédskofrancouzskou, ve které nám způsobily Švédská vojska nejvíce škody a odnesli si sbírku Rudolfa II. do Švédska. Válka pro nás nebyla moc prospěšná, měla 6 příčin a to např.: čí země, toho náboženství, utužení nevolnictví atd. Naštěstí nakonec končila uzavřeným Vestfálským mírem se státy, které na nás útočily. Švédsko mimo jiné do uzavření míru sídlilo v několika našich kostelech, zámkách a hradech. Tato válka byla zaznamenána na náš erb a to v podobě ruky s mečem. Nejvýznamnější Český vojevůdce byl Albrecht z Valdštejna. Tato válka trvala od roku 1618 do roku 1468.

Tuto kapitolu jsem zvládl výborně.

Bavilo mne:
doplňování listu, sledování filmu, psaní testu a ústní zkoušení.

Co jste si z ní odnesli vy?