Delf Scolaire

Voor leerlingen van het ATC

Deze website is ontwikkeld voor leerlingen van het Alberdingk Thijm College en hun ouders die graag meer informatie willen over het internationaal erkende diploma Delf Scolaire.

Het Europees Referentiekader

De afgelopen decennia is het internationale contact en de mobiliteit tussen (Europese) burgers sterk toegenomen. Als gevolg daarvan is er een behoefte ontstaan aan een samenhangend overzicht van niveaus in taalvaardigheid en aan instrumenten die deze niveaus zichtbaar maken. In opdracht van de Raad van Europa zijn er vanaf de jaren zeventig beschrijvingen van taalniveaus tot stand gekomen, die in 2001 resulteerden in het Common European Framework of Reference (CEFR).

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentiekader. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet kunnen om aan te tonen dat je die taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK kent zes niveaus:

Het ERK beschrijft vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven.

Waarom ERK?

Cijfers zeggen niet alles. Een 7 als eindcijfer voor Engels op het einddiploma zegt weinig over wat een leerling daadwerkelijk 'kan' in deze taal. Ben je dan goed in lezen? Of kun je heel goed spreken? Het kan zelfs verwarrend zijn in landen die een ander cijfersysteem kennen, zoals Frankrijk. In Frankrijk is een 7 zwaar onvoldoende.

Het ERK beschrijft in zes niveaus de beheersing van de verschillende vaardigheden in een moderne vreemde taal. De ERK-niveaus worden in heel Europa herkend en gebruikt.
In advertenties in binnen- en buitenland zie je steeds vaker dat er gezocht wordt naar iemand met bijvoorbeeld schrijfvaardigheid Frans op B1-niveau. Universitaire en hbo-opleidingen, en niet alleen in Nederland, duiden vereisten ook steeds vaker in dit soort termen aan.

(bron: www. erk.nl)

DELF

Delf staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française en is een officieel Frans taalexamen waarmee je je mate van taalbeheersing internationaal kunt aantonen. De Delf examens bestaan uit 4 verschillende niveaus die corresponderen met de vastgestelde niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1 en B2. Voor de hogere niveaus C1 en C2 bestaan de Dalf examens, Diplôme Approfondi de Langue Française. Op ieder niveau worden de volgende taalvaardigheden getoetst: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Voor jongeren is een speciaal schoolprogramma (scolaire) ontwikkeld.

Waarom DELF?

  • leerlingen kunnen hun eigen taalbeheersing beter inschatten
  • vorderingen in spreken, luisteren, lezen en schrijven worden meetbaar
  • de extra lessen hebben een positieve uitwerking op schoolresultaten
  • toekomstige (buitenlandse) werkgevers weten precies op welk niveau de leerling het Frans beheerst
  • de certificaten zijn internationaal erkend
  • leerlingen met een certificaat kunnen worden toegelaten op Franstalige scholen en universiteiten (niveau B2)
  • internationale arbeidsmarkt staat open voor leerlingen, er is namelijk maar een beperkt aantal Nederlanders die goed Frans spreekt!

(bron: www.delfopschool.nl)

DELF op het ATC

Excellente leerlingen op het ATC krijgen de mogelijkheid om één uur per week extra Frans te volgen ter voorbereiding op het DELF examen. In overleg met de leerlingen zal een tijdstip worden bepaald. Mevrouw Casteleijn zal met de bovenbouwleerlingen werken aan niveau B1/B2. Mevrouw Van Houtert zal met de onderbouwleerlingen werken aan niveau A2.

Kosten:

In de onderbouw zullen de leerlingen werken met de methode: En route vers...le DELF A2 Scolaire et Junior. Deze methode zal door de school worden aangeschaft. De kosten voor het examen komen voor rekening van de leerlingen. Tarieven DELF Junior schooljaar 2014-2015:

A1: € 65
A2 : € 80
B1 : € 110
B2 : € 120

Het examen:

De eerste dag van de examenperiode vindt het schriftelijk examen plaats op de school van de leerling. Dit examen bestaat uit: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid. De tweede dag van de examenperiode wordt de spreekvaardigheid getest tijdens het mondeling examen. Dit vindt plaats in verschillende examencentra verspreid door het land. Uiterlijk twee weken voor het examen zal elke leerling een oproep ontvangen met het tijdstip en de locatie van het examen

(bron: http://institutfrancais.nl)

Comment Stream