(רבי דוד בן זמרא (הרדבז

חגי והוד

רבי דוד בן זמרא נולד בספרד בשנת ה'רל"ט (1479) למשפחה של תלמידי חכמים. בצעירותו למד אצל רבי יוסי סרגוסי. בזמן גירוש ספרד, בהיותו בן 13, נדדה משפחתו לפאס אשר במרוקו, ומשם לצפת ולירושלים

?באילו תחומי לימוד עסק הדמות ובאיזה תחום הצטיין במיוחד

הוא התפרנס מסחר בתבואה ובעורות, והצלחתו הרבה בכך הביאה לו עושר רב. והוא כיהן בתור רב ראשי במצרים

?האם קיים קשר עם קהילות ישראל האחרות

כן, עם מצרים, מרוקו, צפת, ירושלים וספרד

?האם בא במגע עם נוכרים

כן, כי הוא היה רב ראשי במצרים אז מן הסתם היה לו קשרים עם נוכרים

?מהי תרומתו לדורו ומהי חשיבותו לדורות הבאים

הוא פסק פסקות כגון: הרדב"ז ביטל במצרים את השימוש במניין שטרות וקבע את המניין לבריאת העולם למולד בהר"ד (כלומר מולד חודש תשרי של השנה שקדמה לבריאת אדם יוצא ביום שני, שעה ה' ו- ר"ד חלקים), המניין הנהוג היום, כמניין רשמי ומחייב בעם ישראל.

שתי פסיקות מפורסמות הרלוונטיות בימינו אלה נמצאו בכתביו. פסיקה אחת מתייחסת לדעתו כי ה'פלשים ' באתיופיה הם יהודים לכל דבר ועניין. פסיקה נוספת היא בתשובה תרצ"א ,שם הוא כותב באריכות על חצר הר הבית בזמנו, כותב על המסורת להיכנס להר הבית , על זיהוי ה'צכרה ' שבכיפת הסלע כאבן השתייה שם היה קודש הקדשים של בית המקדש ומתיר ומאשר את הכניסה .להר הבית

Comment Stream