ADRA

je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa.

Kromě charitativních projektů a pomoci lidem v nouzi se ADRA zaměřuje i na globální katastrofy a povodně. Lidem poskytuje potřebné věci, které potřebují když je postihne povodeň nebo jiná globální katastrofa.

V České republice ADRA koordinuje 11 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým.

ADRA, o. p. s., byla založena v roce 1994 jako občanské sdružení. V roce 2013 se v důsledku změn, které přináší nový Občanský zákoník, přeregistrovala na obecně prospěšnou splečnost.

Comment Stream