Lapobla de Segura (Spānija)

Pireneju kalnu upes

Kopš 1979.gada Spānijas pilsētā Lapobla de Segura norisinās Plostnieku dienas pasākumus, kuru rīko Nogera Paļaresa  upes Plostnieku tradīciju biedrība. Šī diena simbolizē cieņu pret vīriem, kas Pireneju kalnu upēs pludināja kokus, izmantojot plostu siešanas metodi. Svētku mērķis ir saglabāt un popularizēt vēsturiskās plosta siešanas amata tradīcijas.

Pasākums noris katru gadu jūlija pirmajā svētdienā. Šajā dienā vienlaikus notiek arī apkārtnes folkloras mūziķu saiets. Pirms svētkiem upes krastā tiek nogādāti baļķi un nepieciešamie materiāli plosta siešanai. Ikviens ir aicināts vērot vēsturiski autentisku plosta siešanas procesu. No bērza izgatavots stieples kalpo baļķu savienošanai. Kopā tiek sieti vairāki atsevišķi plosti, kas katrs sastāv no 3 daļām (sasietu baļķu kopa ir viena daļa, tālāk kopas tiek savienotas savā starpā). Plostu vadību uzņemas biedrības pārstāvji, jo upe ir krāčaina un bīstama, ir nepieciešamas noteiktas iemaņas. Plostnieku dienas pirmajā daļā plosti tiek pludināti lejup pa upi 5 km garā posmā. Pasākuma viesi un mūziķu saieta dalībnieki šo procesu vēro no krasta un aktīvi atbalsta mūsdienu plostniekus. Pasākuma noslēgumā apmeklētāji un dalībnieki aicināti uz kopīgu vakarēšanu.

El Pont de Klaverola (Spānija)

El Pont de Klaverola ir neliels ciemats, kas atrodas Katalonijā, Nogera Paļaresa  upes krastā, apmēram 1 km attālumā no Lapobla de Segura pilsētas. Abas vietas vieno ne tikai kopīgi Plostnieku dienas svētki, bet arī kopīga Nogera Paļaresa  Plostnieku tradīciju biedrība un tās izveidotais muzejs, kas atrodas upes krastā pie Klaverol tilta Lapobla de Segura pilsētā, kā arī tas, ka abas vietas vienā laikā ir ieguvušas Starptautisko Plostnieku pilsētas statusu.

Plostnieku muzeja patstāvīgā ekspozīcija veltīta Katalonijas Pireneju kalnu upju plostniekiem, savukārt otra ekspozīcija atspoguļo koku pludināšanas tradīcijas citās pasaules valstīs. Liela daļa muzeja darbības ir veltīta padziļinātai plostniecības vēstures izpētei. Muzejā atrodas 19. un 20. gs. plostnieku amata dokumenti un attēli.