הערכת עמיתים

לקראת השיעור הקרוב נלמד להעריך עבודה מתוקשבת לפי המודל: הערכת פעילויות מתוקשבות עפ"י עקרונות סוציו-קונסטרוקביסטים ומיומנויות המאה ה-21   

נגיע מוכנים ונעריך את עבודות המורים  האחרים בצוות