Pohádka o řepě

Richard Fox

Dědek pozvedl lopatu na své rameno, čímž vykonal práci rovnající se váze lopaty přitahované k zemi gravitační silou krát vzdálenost země k jeho rameni. Takto došel na pole, kde lopatou začal vyhrabávat hlínu ze země, což znamená, že dělal zase práci, pak zasadil semínka řepy.  Čekal na meterologický jev, kdy kapky vody držené v mracích s potencionální energíí proměněnou na kinetickou padají za účinku gravitační síly k zemi.Bez toho, aby si dodal energii obsaženou v potravinách, čekal, dokud neznámá vnější síla nezačela nadzvedávat hlínu. Pak zavolal na bábu a jeho hlas se nesl vzduchem posouvajíce jeho molekuly až k bábinu uchu: "Bábo, roste řepa!" Takto se domlouvali a následně zavolali na všechny členy domácnosti. Myška svou silou zatáhla za kočku a obráceným dominovým efektem na sebe všichni popadali, zatímco se jim krtek smál, až svým tělem nadzvedával hlínu.

Comment Stream