Pop music
Do popové hudby patří:
-Elán
-Michael Jackson
-Taylor Swift
-Madonna
-Rihanna
-Britney Spears
-Lady Gaga
-Katy Perry
-Karel GotVýraz pop music (zkráceně pop) označuje hudební žánr nebo celý hudební průmysl. Někdy je také používán nepřesně jako synonymum pro podobný termín populární hudba.

V případě hudebního stylu pop music (zkráceně pop) se jedná o hudbu obvykle s výraznou zpívanou melodií doprovázenou moderním způsobem. Neobsahuje obvykle na rozdíl od rocku přílišné disonance ani nebývá na poslech příliš složitá, neboť hlavním cílem každé této písně je zpravidla stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Popové skladby se zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla s cílem komerčního úspěchu.Pop nejčastěji tvoří mezi hudebními styly kombinace (např. pop-folk, latin-pop), které značí obvykle zaměření původního stylu na populární způsob interpretace.

Comment Stream