החוטיות הנודדות

החוטיות הנודדות פלשו לארץ ישראל בשנת 1976 ומאז הן מפריעות לרוחצים, לדייגים ובעיקר למערכת האקולוגית

Comment Stream