ZAMJENA ULOGA                              učenici su učitelji, a roditelji učenici

Učenici (roditelji) su bili jako vrijedni i odradili su sat hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva. Aktivno su sudjelovali na satovima i pokazali zavidno znanje ;) .

DOBRO SU SE SNAŠLI NA LIKOVNOM, TJELESNOM I GLAZBENOM.

Crtali su puža na ljetovanju, dobro se razgibali raznim vježbama i na kraju zapjevali ''od sreće''. Imali smo tehničkih problema sa glazbom, ali na kraju smo sve polovili.