כנרת מתייבשת

אוריה גיא יהונתן ואיתמר

הכנרת היא ימת מים מתוקים המהווה חלק ניכר ממקורות המים בישראל.

עקב שאיבה מוגברת ממי הכנרת, נוצרת תופעה של המלחת המים,זיהומם, והפיכתם לבלתי ראויים

   לשתייה ולשימוש. הנה סרטון שיצרה חברת המים מקורות על שאיבת המים בישראל     חלקים מהימה  הסמוכים לחוף יתייבשו מתקני הנופש חופי הרחצה ומעגני הסירות יתרחקו מקו המים ולא יוכלו לשמש את התיירים והנופשים

למי הכינרת צפויה סכנת המלחה כיצד כאשר הכינרת מלאה במים השפעתם של המעיינות המלוחים הנובעים בקרקעית קטנה אבל כאשר כמות המים המתוקים שבכינרת תקטן תגבר השפעתם של מי המעיינות המלוחים עד כדי הסכנה שהמים יהיו מלוחים מדי ולא יתאימו לשתייה ואף לא להשקייה ולגידולים חקלאיים כאשר מפלס המים בכינרת יורד משתנה הרכב הצומח והחי בימה השינוי הזה עלול לגרום לירידה באיכות המים לדוגמא התרבות של אצות מסוגים מסוימים גורמת לעלייה בכמות הרעלים במים על כן הרשויות המטפלות במי הכינרת צריכות לדאוג שמפלס המים בכינרת לא יעלה על כן 209 מטרים מתחת לפני הים ולא ירד מתחת ל213 מטרים מתחת לפני הים פתרונות קיימים הם

באופן קבוע נערכות בדיקות לקביעת איכותם של מי הכנרת (ושל המים הזורמים אליה) , כדי לאתר כל סכנה של זיהום ולהזהיר מפניה.

השפכים של כל יישובי האזור עוברים למכוני טיהור, שם הופכים אותם לקולחים, ומשתמשים בהם להשקיה של גידולי החקלאות. כיום, שפכים לא מגיעים כמעט אל הכנרת.

יש פיקוח חמור על כל פעולות הריסוס בשטחים החקלאים. כדי למנוע מחומרי הדברה להגיע למי הכנרת, הוקמו תחנות למדידה של איכות המים, והן מתריעות על כל תקלה ומונעים מחומרים רעילים להגיע לימה.

צומצמו מאוד בריכות הדגים, שבעבר הזרימו לכנרת את כל המים המזוהמים שבהן לאחר סיום גידול הדגים ועוד.מי הבריכות מטוהרים כיום לפני שמוחזרים לירדן

את מרבית המעיינות המלוחים הנובעים בכנרת מזרימים בתעלת המוביל המלוח אל אפיק הירדן מדרום לכנרת

הרחצה הוקמו מתקנים לאיסוף אשפה ומקפידים על שמירת הניקיון

שאלה פורייה

האם ישנן השפעות על הפתרונות שהצענו ?

בנושא הדגים: לא יהיו דגים למאכל בעתיד.

בנושא המים: המים בעתיד יזדהמו ויפכו ללא ראויים לשתיה ולרחצה.