דגנה הודית

דגנה הודית היא דגן חד-שנתי גבוה, 1 מ'. נקראה בעבר אֵלֶבְסִינֵי, כשמה המדעי, על שם אלת הדגן של היוונים. לשונית העלה עשויה שורת שערות.
דגנה הודית פורחת בקיץ ובסתיו, מיוני עד נובמבר. התפרחת מאוצבעת כמו התפרחת של יבלית ואצבען, אך באורח לא מוקפד.

דגנה הודית היא צמח גֵר בישראל, הגיע ארצה בשנות ה-30 למאה ה-20. הוא נחשב לעשב מספוא חשוב. מוצאו מהודו, נפוץ כיום בארץ כמעט בכל אזורי הארץ פרט לגליל.

Comment Stream

3 years ago
0

הפוסטר מכיל את המידע הרלוונטי. חסר מידע אודות דרך ההתמודדות עם הצמח הפולש.

3 years ago
0

גלית בויאנשו