Cink

Cink je sjajna kovina, plavkastobijele boje. Kemijski je element 12. skupine periodnog sustava. Kada je na sobnoj temperaturi krhak je i lomljiv. Postaje rastezljiv na temeperaturi između 100°C i 150°C. Cink postaje na 200°C krhak i mrvi se u prah.

Cink reagira burno s metalnim oksidima. Cink stvara soli tako da se otapa u kiselinama i jakim lužinama. Cink je stabilan na zraku i na zraku se prevlači zaštitnim slojem oksida i karbonata te tako ne korodira. Cink je isto tako dobar vodič električne energije.

U prirodi se cink ne nalazi u elementarnom stanju. Od svih obojenih kovina se cink najviše primjenjuje. Cink se koristi za izradbu limova, cijevi, žica, suhih baterija, koristi se još za zaštitu metala od korozije. U metalurgiji se cink koristi za izlučivanje drugih metala iz otopine. U kemijskoj industriji se cink koristi za proizvodnju pigmenata. U građevinarskoj industriji se koristi za proizvodnju krovnih cijevi i ploča za pokrivanje zgrada. Na pocinčanim predmetima cink služi kao anodna zaštita. Željezni predmeti često se zaštićuju cinkovim prevlakama. Veliku upotrebu cink ima u brodogradnji jer sprječava sakupljane algi na brodovima.

Cink je dvovalentan u spojevima. Cinkovi spojevi su otrovni i bez cinka život nije moguć jer se on nalazi u mnogim enzimima koji su važni za život. Cinkovi se spojevi najviše koriste u tehnici i medicini.   

http://hr.wikipedia.org/wiki/Cink#/media/File:Zinc-sample.jpg

Comment Stream