-  VORIGE WEEK: bespreking opdracht 'De Gouden Cirkel'

-  Vandaag: Coaching

-  Waarom is coaching relevant voor een leidinggevende secretaresse?

Doel van vandaag: Inzicht in jouw coachingsstijl.

Hoe: OEFENEN

-  Eerst een filmpje over coachen als leidinggevende, het belang van coachen:

Stelling
Coachen is ook een compliment geven

Eens/OneensLeuk weetje: "Uit onderzoek blijkt dat positieve en waarderende gedachten zorgen voor een betere doorbloeding van de hersenen. Dit leidt tot meer flexibiliteit, meer bereidheid tot samenwerking, meer motivatie, een beter functionerend geheugen, meer creativiteit en een beter vermogen tot het stellen van doelen. Door de werknemer regelmatig een compliment te geven, bevordert u dus zijn geestelijke gezondheid en functioneren op de werkvloer! Ander onderzoek laat zien dat psychologische beloningen zoals het compliment zelfs een betere voorspeller zijn van succesvolle prestaties dan financiële beloningen. Een compliment is dus niet alleen waardevol voor de werknemer, maar het is een manier om tot betere bedrijfsresultaten te komen." (GortCoaching)


OPDRACHT

Ga naar de volgende website, en lees de 'bon', voer vervolgens de opdracht uit. Jullie krijgen 10 min. de tijd (de docent heeft mogelijk een aantal bonnen geprint!).

http://www.coachkaarten.nl/documentenmap/pdf/werkv...ROLLENSPEL - OPDRACHT

Je krijgt 10 minuten om je voor te bereiden. Lees eerst het volgende 'rollenspel':

Een medewerker uit jouw team weet zich moeilijk te motiveren voor het werk (dit blijkt uit ziekte, verzuim, te laat komen, niet deelnemen aan gesprekken met collega's, het werk niet tijdig af hebben). Jij als leidinggevende secretaresse wil graag een coachingsgesprek met deze medewerker voeren.

Je hebt 6 min. gepland voor het gesprek als leidinggevende secretaresse. Bedenk goed wat jouw doel is van het gesprek, hoe je het gesprek ingaat, welke (type) vragen je stelt, en hoe je het gesprek afrondt. Denk aan LSD en pas dit ook toe!

De docent wijst een duo aan, dit duo gaat het gesprek oefenen voor de klas (de timer loopt, 6 min.).

De rest van de klas observeert het duo en maakt aantekeningen (wat valt er op?). Aan het einde van de oefening (na 6 min.), volgt het volgende duo etc....Tot slot wordt de feedback van de medestudenten klassikaal gedeeld.Coachingsstijlen

Gespreksinterventies

Welke coachingsstijl hanteer jij en herkende jij tijdens de oefening? Lees het artikel 'Gespreksinterventies' (pagina 2).

We gaan weer terug naar de oefening 'ongemotiveerde medewerker'. Het volgende duo mag beginnen (per gesprek 6 min.). De trainers observeren het gesprek en gaan na WELKE GESPREKSINTERVENTIES en COACHINGSSTIJL zij zien bij het duo.Opdrachten coachingstechnieken

- We maken 4 groepen, en gaan aan de slag met de 4 onderwerpen MBWTA, BELBIN, BONO en Ofman kwadrant (elk groepje 1 onderwerp)

-  Ik verwacht van jullie dat jullie over 30 minuten de anderen vertellen:

1. Wat betekent MBWTA/Belbin/Bono en Ofman kwadrant (....)?

2. Wat is het belang van (....)?

3. Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van (....) bij coaching?


Wat vond jij vandaag bij 'coaching' interessant?

Geef je mening via PADLET: http://nl.padlet.com/g_copini/wtiyxvfn5myq

Samengesteld door Gabriëlle Copini