Fyzika

Práce

Dělení na manuální a mechanickou

Manuální = Vše co děláme pomocí svých svalů, nemůžeme vypočítat

MECHNICKÁ

W=práce (W=od ang. slova work)                    F=síla                         s=dráha

Jednotka práce je Joule [džaul] (značeno J)

Pro výpočet práce potřebujeme vždy znát dráhu. Pokud dané těleso např. pouze držíme ve vzduchu nemůžeme vypočítat práci.

Výkon

= Mechanická práce udělaná za určitý čas.

P=výkon                     W=práce                    t=čas (t=od ang. slova time)            

Jednotkou výkonu je Watt (značeno W)

1 Watt = zvednutí zhruba 100 gramového např. jablka do výšky 1 metru za 1 sekundu.        (To není velký problém.)

Čas pro výpočet musí být uváděn v sekundách a práce v Joulech.

Energie

Získáváme ji z jídla, pití,....

1.Ep=energie polohová    m=hmotnost       h=výška      g=gravitační konstanta (10 N/kg)

2.Ek=energie pohybová      v=rychlost

U obou je  jednotka je joule=J

Energie se téměř nevytrácí, pouze se přeměňuje.

Comment Stream