Mikuláš Koperník (1473-1543)

Za předního vědeckého úderníka
považuju Mikuláše Koperníka.
Slunce zastavil, Zem uved do chodu,
a tak už tenkrát předělala přírodu!

Polský astronom, matematik narodil se 19. 2. 1473 v Turoni. Narodil se v rodině kupce Mikuláše a Barbary rozené Watzenrode. Zemřel 24. 5. 1543 v Fromborku.

Objevy

Jsou po něm pojmenovány krátery na Měsíci a Marsu. Největším jeho přínosem byla geocentrická a heliocentrická představa světa. Podle něj zvítězila heliocentrická představa ale bál se s ní vystoupit před veřejnost. Během třiceti let pracoval na svém díle. Roku 1543 vychází s tiskem jeho dílo Šest knih o oběhu nebeských sfér. Podal několik důkazů že nikoli slunce ale země obíhá kolem slunce. A že je jednou z planet které obíhají kolem slunce. Z faktu že má země kulatý tvar stanivil že se země otočí kolem své osy za 24 hodin a jednou za rok oběhne kolem slunce.

Díla

Souborné Koperníkovo dílo, rozvržené do 9 svazků vydaných pod jménem Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe bavorské nakladatelství Akademie Verlag

Comment Stream