Unterdaha (Vācija)

Rodahas upe

Nelielajā Vācijas ciematā joprojām ir saglabājušās plostnieku celtās mājas, kas liecina par vietas attīstību saistībā ar kokmateriālu pludināšanu. Galvenos pienākumus plostniecības tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā uzņemas Unterdahas Plostnieku biedrība un Unterdahas Plostniecības muzejs, kas darbojas ļoti aktīvi, iesaistās citos ar plostniecību saistītos pasākumos gan Vācijā, gan ārpus tās. 2010.gada Unterdaha ieguva Starptautiskā Plostnieku ciemata statusu.

Unterdahas Plostniecības muzejs

Unterdahas Plostniecības muzejs ir veltīts Plostnieku amatam un ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā, popularizēšanā Vācijā un ārvalstīs. Muzejs regulāri rīko izstādes, piedalās starptautiskos projektos, gatavo jaunus ekspozīciju elementus, organizē plostniecības kultūras pasākumus. Muzejs piedāvā iespēju noskatīties dokumentālu filmu par plostošanu, kas aptver laika periodu no 1930.gada līdz mūsdienām