Anamnesegeformulier

Linda Lusseveld en Manon Drenth

Persoonlijke gegevens

 1. Wat is uw naam?
 2. Wat is uw adres?
 3. Waar komt u vandaan?
 4. Hoe oud bent u?
 5. Hoe ziet uw gezin eruit?

Gezondheid en diagnose

 1. Hoe is uw gezondheid in het algemeen?
 2. Bent u wel eens opgenomen geweest in het ziekenhuis?
 3. Waarvoor lag u in het ziekenhuis?
 4. Welke medicatie gebruikt u?
 5. Welke ziektes komen er voor in uw familie?

Voeding en stofwisseling

 1. Wat eet u graag?
 2. Waar bent u allergisch voor?
 3. Wat lust u absoluut niet?
 4. Beschrijf uw normale dagelijkse voedingspatroon?
 5. Hoe ziet uw stofwisseling er uit?

Het uitscheidingspatroon

 1. Beschrijf uw ontlastingspatroon.
 2. Bij welke problemen bij de uitscheiding moeten wij rekening houden?
 3. Heeft u last van obstipatie?
 4. Heeft u wel eens blaasontsteking?
 5. Welke hulpmiddelen bent u nodig tijdens uw toiletgang?

Het activiteitenpatroon

 1. Wat vind u leuk om te doen?
 2. Aan wat voor soort activiteiten zou u mee willen doen?
 3. Wat zijn uw hobby’s?
 4. Houd u van een volle dagbesteding?
 5. Welke activiteit doet u liever niet?

Het slaap- en rustpatroon

 1. Welke slaapmedicatie gebruikt u?
 2. Komt u moeilijk in slaap?
 3. Hoeveel slaap heeft u nodig?
 4. Welke bedrituelen heeft u?
 5. Om welke tijd gaat u naar bed en wanneer wordt u wakker?

Het geheugen- en waarnemingspatroon

 1. Hoe staat het met uw geheugen?
 2. Heeft u moeite met dingen onthouden?
 3. Kunt u iets vertellen over uw reukvermogen?
 4. Gebruikt u een gehoorapparaat?
 5. Wat kunt u nog zien door uw bril?

Het zelfbelevingspatroon

 1. Hoe zou u uzelf omschrijven?
 2. Welke veranderingen denkt u dat uw lichaam nog ondergaan moet?
 3. Hoe verwerkt u dingen?
 4. Wat vind u goed en minder goed aan uzelf?
 5. Zou u wat willen veranderen aan uzelf?

Het rollen- en relatiepatroon

 1. Beschrijf uw familie.
 2. Is uw familie belangrijk voor u?
 3. Wat voor relatie heeft u met uw kinderen?
 4. Bent u getrouwd?
 5. Hoe is de thuis situatie?

Het waarden- en levensovertuigingenpatroon

 1. Beschrijf uw normen en waarden.
 2. Beschrijf uw religie.
 3. Is religie belangrijk voor u?
 4. Bent u het eens met de rechten en plichten van de instelling?
 5. Wat vind u belangrijk

Overige vragen

 1. Zijn er nog dingen die u graag zou willen bespreken?
 2. Wat verwacht u van ons?
 3. Waarom bent u bij ons gekomen?

Comment Stream