James Watt a parní stroj


http://sux.cz/ee3f

- 1763 Parní stroj Newcomen engine

- Vlastní Parní stroj

- Odpůrce stroje pro dopravu

- PáraNela Sumerauerová


Comment Stream