Afrondingsopdracht 1

Samira El Mousaoui

Geschiedenis en ontwikkeling rondom de zorgboerderijen

Geschiedenis

De term zorgboerderij is langzamerhand tot stand gekomen en is tegenwoordig een vaste waarde in de maatschappij geworden. Mensen met een beperking konden 30 a 40 jaar geleden op een vrijblijvende basis de boer helpen. Voor beide partijen vonden men het interessant. Door de tijd heen hebben deskundigen uit de zorg het resultaat ingezien van cliënten zo is de zorgboerderij ontstaan. De cliënten werden op een rustige manier klaargestoomd om (weer) een plekje te krijgen in de maatschappij. De laatste jaren is de ontwikkeling van de zorgboerderijen erg snel gegaan. dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer vraag is naar de zorg op maat en een zo gewoon mogelijk leven voor iedereen

Ontwikkeling rondom de zorgboerderijen

De laatste jaren  is de ontwikkeling van zorgboerderijen erg snel gegaan. dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer vraag is naar zorg op maat en een zo ´gewoon´ mogelijk leven voor iedereen. het past in de gewenste vermaatschappelijking van zorg: mensen weer een onderdeel maken van de samenleving. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden. de zorgboerderij sluit hier  goed op aan. het biedt nieuwe kansen voor de boer en voor de platteland.


Filmpje over de Zorgboerderij De Berkenhoeve

De zorgboerderij De Berkenhoeve biedt dagbesteding aan oudere vanaf 50 jaar met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ook oudere die wachten op opname in verzorgingshuis of zelfstandig wonen, kunnen gebruik maken van de voorziening. Door mantelzorgers ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden.

zij bieden de deelnemers:

- Een plek waar ze welkom zijn                                                                                            - Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn                                                                                - Een plek waar ze dichtbij de natuur zijn                                                                            - Een gezamenlijk bereide maaltijd                                                                                        - Begeleiding en zorg op maat

integratie

Integratie

Het is ook nogal wat, vindt Bredewold. Om als overheid te verwachten dat buurtbewoners een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met een beperking. 'Sommige aandoeningen zijn heel complex en je kunt niet altijd goed met elkaar communiceren. Dan staat de buurman om 10 uur 's avonds voor de deur voor een kopje koffie bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die echt overlast veroorzaken in de wijk en waarbij de confrontatie snel hoog oploopt.' Maar dat schijnt niet tot de overheid door te dringen, meent de onderzoeker. 'Ook in gesprekken met professionals uit de gehandicaptenzorg blijkt dat zij zich zorgen maken over de verdere ambulantisering van de gehandicaptenzorg.'

5 tips

- ervoor zorgen dat mensen die overlast veroorzaken aangesproken worden

- dat er meer gesprekken moeten komen binnen de gehandicaptenzorg

- dat ze activiteiten gaan doen met de mensen die overlast veroorzaken

-  toch met de mensen communiceren die het lastig vinden

- een project organiseren  zodat ze toch geld kunnen inzamelen voor mensen met een beperking

bronvermelding: http://www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2014/1/Het-is-nogal-wat-integreren-met-een-beperking-1441262W/

Comment Stream

3 years ago
0

Ziet er leuk uit, ook leuk dat er een filmpje in zit. Ik heb verder geen tips.

3 years ago
0

Goede informatie, en goede tips!

3 years ago
0

Ik heb je tackk pagina bekeken en vind dat het er goed uit ziet, leuke foto's en verder ook goede informatie over de zorgboerderijen. Ik vind het erg leuk dat er een filmpje in hebt gezet zo heb ik ook een goed beeld gekregen. Over integratie heb je goede tips gegeven!